George MacDonald

(1824–1905)

Skotský spisovatel a náboženský myslitel George MacDonald byl jen průměrným romanopiscem a ani v encyklopediích anglické literatury mu nebývá věnován více než odstavec. Proč jej však Tolkien a Chesterton a W. H. Auden tolik chválí? Proč z něj Lewis cituje skoro v každé ze svých knih a ve Velkém rozvodu si jej bere dokonce za průvodce přednebím? Znamená to snad, že všichni tito páni spisovatelé, mužové vytříbeného vkusu, prostě jen nedopatřením nadhodnocují nějakého viktoriánského pisálka? Ne, spíše v jeho díle vidí to, co většině kritiků uniká. Dokáží zamhouřit oči nad neobratnostmi stylu, neboť zahlédli poklad mýtu a fantazie, který se za nimi skrývá.

MacDonald je totiž výborný mýtotvůrce. To jest: dovede napsat příběhy, které okouzlují více tím, co je vyprávěno, než způsobem, jak je to vyprávěno. Umí uchvátit představivost a přivést ji do Pohádkové říše (pro C. S. Lewise znamenala jedna z jeho knih „pokřtění imaginace“ a setkání se svatostí). A ve svých nejlepších dílech navíc jedinečně spojuje dva často řevnivé světy – křesťanství a romantismus. I když se tedy jeho realistické romány nedají číst, stále zde zůstávají jeho pohádky, romance a fantastické prózy jako Phantastes, Lilith nebo Zlatý klíč. Ty v sobě i dnes skrývají veliké kouzlo a stojí za přečtení už proto, že ve 20. století ovlivnily dílo slavnějších křesťanských romantiků.

Překlady

Zlatý klíč [HTML] – Český překlad pohádky, která patří k tomu nejlepšímu, co George MacDonald napsal.

Články

Dospívat k dětství – Komentář ke Zlatému klíči.

Studie

Pokus o syntézu kalvinismu a romantismu v Phantastes George MacDonalda [PDF] – Ročníková práce.