Warren Lewis (1895–1973)

Starší bratr a jeden z nejbližších přátel C. S. Lewise, s nímž po většinu dospělého života sdílel společnou domácnost. Studoval v Malvernu a u profesora Kirkpatricka. Roku 1914 vstoupil do armády a sloužil v ní až do roku 1932. Během 1. světové války působil ve Francii, později pak v západní Africe (1921–1922) a Číně (1927–1930). Roku 1930 v průběhu čínské mise se obrátil zpět ke křesťanství, které opustil jako chlapec. O dva roky později ukončil armádní kariéru a v následujících letech žil většinou s bratrem v The Kilns u Oxfordu. Zde v letech 1933–1935 zredigoval jedenáct svazků písemností rodiny Lewisů a od roku 1943 také pracoval jako sekretář svého bratra, jemuž pomáhal odpovídat na narůstající množství dopisů. Byl aktivním členem Inklingů a jeho deník Brothers and Friends (Bratři a přátelé, 1982) je důležitým svědectvím o životě skupiny. Roku 1953 vydal knihu The Splendid Century (Skvostné století) pojednávající o Francii v době panování Ludvíka XIV. Této své oblíbené epoše věnoval ještě několik dalších prací, z nichž některé byly předčítány mezi Inklingy a dostalo se jim uznání (mj. i od J. R. R. Tolkiena, který – i když byl jinak zájmem o novověk nebo o Francii zcela nedotčen – oceňoval jejich styl). Warren Lewis byl jedním z nejpřednějších odborníků na zámek Versailles, kde však nikdy nebyl. Je to ostatně příznačné – podobně jako bratr a jako Tolkien si více cenil „cestování na stránkách knih“ a kouzla nenavštívených dálek. Od 40. let trpěl problémy s alkoholismem, které se vážně podepsaly na jeho zdraví. Zemřel 9. dubna 1973 v The Kilns.