Peter Kreeft: Mezi nebem a peklem. Rozhovor někde po smrti. John F. Kennedy, C. S. Lewis, Aldous Huxley (Between Heaven and Hell, 1982)

1. vydání: přeložila Renata Kamenická, Barrister & Principal, Brno, 1998, 111 s., ISBN 80-85947-34-X.