Sekundární bibliografie

Pavel Hošek
C. S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda

Peter Kreeft
Mezi nebem a peklem. Rozhovor někde po smrti. John F. Kennedy, C. S. Lewis, Aldous Huxley
(Between Heaven and Hell, 1982)

Sheldon Vanauken
Přísné milosrdenství. C. S. Lewis a příběh velké lásky
(A Severe Mercy. C. S. Lewis and a Pagan Love Invaded by Christ, Told by One of the Lovers, 1977)

Sam Wellman
C. S. Lewis. Poutník krajinou fantazie
(C. S. Lewis, Author of Mere Christianity, 1996)