Pavel Hošek: C. S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda

1. vydání: předmluvu napsal Milan Balabán, Návrat domů, Praha, 2004, 101 s., ISBN 80-7255-099-3.

Tato rozsahem nevelká, leč obsahem hutná kniha je dosud jedinou odbornou monografií o Lewisovi v češtině. Zameřuje se především na náboženskou a spirituální rovinu jeho tvorby, dotýká se však i témat blízce či vzdáleně příbuzných. Jaký je vztah pohanství a křesťanství? Jaký je význam imaginace, symbolů a mýtů? Jak to všechno souvisí s krizí naší doby a co s tím může dělat literatura? Hoškova práce ukazuje Lewise jako mnohe závažnějšího myslitele, než jak ho většina z nás může na základě česky vydaných knih znát. Systematizuje obrovské množství informací do stručného, přehledného a přitom velmi chytrého textu. Autor věnoval své studii – jež byla původně v rozsáhlejší podobě obhájena jako disertace na Evangelické teologické fakultě University Karlovy – několik let bádání, což je ostatně patrné již z vyčerpávající bibliografie a ze 408 poznámek pod čarou, které mohou sloužit jako rozcestník pro každého, kdo by se Lewisovým myšlenkovým světem chtěl hlouběji zabývat. Jedná se o průkopnické dílo české lewisologie. Těžko pohledat druhou takovou knihu.