Zničení člověka neboli Úvahy o vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku angličtiny ve vyšších třídách (The Abolition of Man or Reflections on Education with Special Reference to the Teaching of English in the Upper Forms of Schools, 1943)

1. vydání: přeložila MUDr. Eva Janáčková, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1998, 62 s., ISBN 80-7192-360-5.

Tato krátká knížka je přepracováním tří Lewisových přednášek na univerzitě v Durhamu v únoru 1943 a patří mezi jeho myšlenkově nejzávažnější texty. Zničení člověka totiž není další populární obhajobou křesťanství, nýbrž filosofickým esejem sepsaným na obranu přirozeného zákona a objektivních hodnot v etice i umění. Hutnost, stručnost a přitom typicky lewisovská přístupnost této knihy napovídá, že bude pro čtenáře mnohem užitečnější uchýlit se k textu samému než k nějakým odvozeným rozborům. Snad postačí říci, že jsou zde brány na paškál moderní pokusy nahradit odvěké mravní imperativy morálkou založenou na instinktu nebo na poznatcích vědy. Společnost, v níž dobro a zlo ztrácí svůj objektivní základ, spěje podle Lewise k vlastnímu zničení.

Český překlad spisu má řadu much a mušek, je tedy lépe se uchýlit k originálu, který je zdarma k dispozici též v elektronické podobě na stránkách Columbia University.