Zázraky (Miracles: A Preliminary Study, 1947)

1. vydání: přeložil RNDr. David Pithart, Návrat domů, Praha, 1999, 218 s., ISBN 80-7255-007-1.