Svědectví o zármutku (A Grief Observed, 1961)

1. vydání: přeložila Ivana Kultová, Návrat domů, Praha, 1995, 60 s., ISBN 80-85495-55-4.

V červenci 1960 zemřela na rakovinu Lewisova manželka, americká básnířka Joy Greshamová. Populárního obhájce křesťanství, proslulého tím, že dokázal zpochybnit i nejvážnější námitky odpůrců, najednou postihla rána, s níž se neuměl bezprostředně vyrovnat. Jistoty jeho víry se otřásly v základech.

Alespoň částečným lékem na bolest ze ztráty mu bylo psaní. V deníkových záznamech se zkoušel vyrovnat s nepřítomností Boha a s pochybnostmi o jeho dobrotě. V myšlenkách se stále vracel k H. (Helen bylo nepoužívané křestní jméno Joy Greshamové) a jen pomalu stránku za stránkou šplhal z hlubiny ven ke světlu.

Je to Lewisova nejosobnější kniha a původně vůbec neměla být určena veřejnosti. Když se ji autor přeci jen rozhodl vydat, publikoval ji pod pseudonymem N. W. Clerk (pod skutečným jménem vyšla až rok po jeho smrti). Nejde tu o promyšlenou intelektuální konstrukci, spíše o záznam pocitů a zkušeností jednoho člověka, který trpí. Chybí tu sebejisté argumenty „vševědoucího“ kabinetního učence. Takový snad v něčem mohl být ještě bestseller Problém bolesti z roku 1940, o více než dvacet let později byl však Lewis ve vlastním životě konfrontován s utrpením, na nějž hotové odpovědi nestačily – problém bolesti byl vystřídán zážitkem bolesti. O to cennější a upřímnější je naděje znovu nalezená na závěrečných stránkách.

Lewisovu lásku k Joy a příběh jejího umírání zachycuje zdařilý anglický film Krajina stínů (1993), jemuž byla kniha Svědectví o zármutku zčásti předlohou.