Rady zkušeného ďábla (The Screwtape Letters, 1942)

1. vydání: přeložil Pavel Vachek, obálku navrhl a graficky upravil Jiří Blažek, Zvon, Praha, 1992 (1993), 85 s., ISBN 80-7113-064-8.

2. vydání: přeložil Pavel Vachek, obálku navrhl a graficky upravil Jiří Blažek, Zvon, Praha, 1992 (1995), 85 s., ISBN 80-7113-109-1.

3. vydání: přeložil Pavel Vachek, ilustrovala Eva Filová, Návrat domů, Praha, 1998 (2003), 140 s., ISBN 80-85495-99-6.

Tato Lewisova kniha (po boku Letopisů Narnie zřejmě nejpopulárnější) vycházela původně na pokračování v dnes již zaniklém anglikánském časopise The Guardian. Je to příběh pokoušení vyprávěný „z té druhé strany“ – totiž vysloužilým ďáblem Zmarchrobem, jenž v dopisech radí svému mladému synovci Tasemníkovi, jak být úspěšným svůdcem lidí. Zaučující se mladý pokušitel má za úkol přivést do pekla duši čerstvého křesťanského konvertity a neobejde se bez pomoci staršího a zkušenějšího pekelníka. V zrcadle Zmarchrobových mentorských dopisů sledujeme „pacientovo“ obrácení a jeho první tápavé křesťanské krůčky, zatímco mu jsou s různou úspěšností házeny klacky pod nohy.

Kniha, jejíž témata by mohla být zpracována jako nudný morální traktát, je díky své formě nadmíru vtipná. Přesné postřehy o neřestech a ctnostech, o duchovních krizích, partnerských vztazích, církvi, modlitbě a vůbec o všem, s čím se může nejen začínající křesťan potýkat, tak vůbec neznějí jako suché moralizování.

Lewisovi ďáblové nejsou pohádkové bytosti s rohy a ocasem. Připomínají spíše vážné, uhlazené, na sebe sama soustředěné a závistivé byrokraty. Je to „společnost úředníků, kterou drží pohromadě jedině strach a nenasytnost“. Ústa mají plná uznání a lichotivých slov, ale v duchu neznají nic než boj všech proti všem. Takový je i vztah strýce Zmarchroba ke svému synovci – za jeho dobře míněnými radami se skrývá pohlcující touha, která jen čeká na správnou příležitost. Máme před sebou peklo odpuzující i směšné zároveň (jehož obyvatelé sami však nemají ani špetku smyslu pro humor).

Rady zkušeného ďábla jsou dnes již klasickým dílem o pokušení, o křesťanském životě a o lidské duši. Potěšení z četby umocňuje i zdařilý překlad Pavla Vachka.