„Ministrující andělé“ („Ministering Angels“, 1958)

1.vydání: in: Divodějní, přeložila Agáta Kratochvílová, Talpress, Praha, 1997, s. 289-302, ISBN: 80-7197-097-2.

Jedna z pouhých čtyř Lewisových krátkých povídek, jež byly za jeho života vydány. Vědeckofantastické rekvizity, jako je planeta Mars a kosmické lodě, jsou zde jen pozadím pro ironickou moralitu, která si bere na paškál představu, že by technický pokrok měl s sebou nést i „pokrok“ v etice. Je to textík vtipný, staromládenecky naladěný, jež nicméně může ve feminističtějších povahách vzbuzovat odpor. Uštěpačné vyznění povídky je trochu překvapující, celkově se však – navzdory vzletnému názvu – jedná spíše o anekdotu než o nějaký zásadnější počin.