Dokud nemáme tvář (Till We Have Faces: A Myth Retold, 1956)

1. vydání: přeložili Jan a Michaela Šramlovi, Návrat domů, Praha, 2000, 246 s., ISBN 80-7255-027-6.