Bůh na lavici obžalovaných (God in the Dock, 1970)

1. vydání: přeložil Tomáš Adámek, Návrat domů, Praha, 1997, 99 s., ISBN 80-85495-59-7.

Jedna z mnoha sbírek drobných textů sestavených po Lewisově smrti Walterem Hooperem. Většina článků, esejů a kázání v této knize se soustředí na obranu pravověrného křesťanství a zvláště pak těch jeho aspektů, které mnozí modernističtí a liberální křesťané ve snaze zpřístupnit víru současnému světu sami hodili přes palubu. Lewis jejich postoj nesdílí a snaží se ukázat, že zázraky a mýty nejenže tvoří podstatnou součást křesťanství, ale nejsou ani čímsi zastaralým, co by nemohlo hovořit k člověku 20. (potažmo 21.) století. Tento autorský záměr však nevyčerpává rozmanitost textů v knize obsažených. Pozornost je věnována třeba i otázce, zda je možné se zaštiťovat vědou, přírodním zákonem nebo třeba rozlehlostí vesmíru jako argumenty proti víře. Zmíněna jsou také praktičtější témata: Proč nejsou v církvi vedle kněží také kněžky? Máme právo vždy následovat zamilovanost a jít za svým štěstím? Je možno vést dobrý život a nebýt křesťanem? Ať už Lewis zrovna pojednává o čemkoliv a ať už čtenáře přesvědčí, nebo ne, vždy lehce spojuje logické úvahy s živostí konkrétních příkladů, což – připočítáme-li k tomu literární kvality a smysl pro humor – činí z jeho textů poutavé čtení pro mnohé.

Obsah

Zázraky (1942)

Dogma a vesmír (1943)

Mýtus se stal skutečností (1944)

Náboženství a věda (1945)

Zákony přírody (1945)

Velký zázrak (1945)

Člověk, nebo králík? (1946)

Trápení s „X“... (1948)

Co si máme počít s Ježíšem (1950)

Musíme opustit svůj obraz Boha? (1963)

Kněžky v církvi (1948)

Bůh na lavici obžalovaných (1948)

Nemáme „právo na štěstí“ (1963)